Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1635 z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7333) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)