Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1635, annettu 30 päivänä lokakuuta 2018, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 7333) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)