Besluit van de Raad van 19 december 2019 tot benoeming van een lid van de Europese Adviescommissie voor statistische governance2019/C 428/05