Tarybos Sprendimas 2019 m. gruodžio 19 d. kuriuo skiriamas Europos statistikos valdymo patariamosios tarybos narys2019/C 428/05