Решение на Съвета от 19 декември 2019 година за назначаване на член на Европейския консултативен съвет за статистическо управление2019/C 428/05