Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto — Tilikauden 2015 lopullisten tilinpäätösten julkaiseminen