Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες — Δημοσίευση των τελικών λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2015