Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.9844 – Société Générale/Mitsubishi/JV) (Besedilo velja za EGP) 2020/C 203/02