Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea Europeană, Republica Islanda și Regatul Norvegiei la Acordul dintre Comunitatea Europeană, Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-un stat membru, în Islanda sau în Norvegia în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii