Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1107, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2020, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu C(2020) 5208) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)