Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8680 – Bain Capital/Toshiba Memory Corporation) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES. )