T-727/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. január 23-i ítélete – Justice & Environment kontra Bizottság („Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A Bizottság által a Cseh Köztársasággal szemben indított kötelezettségszegési eljárással kapcsolatos dokumentumok — A hozzáférés megtagadása — Az ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok védelmére vonatkozó kivétel — Általános vélelem — Nyomós közérdek — Århusi Egyezmény — Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény”)