RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om läget i förberedelserna inför det fullständiga genomförandet av de nya rättsliga grunderna för Schengens informationssystem (SIS) i enlighet med artikel 66.4 i förordning (EU) 2018/1861 och artikel 79.4 i förordning (EU) 2018/1862