POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o stanju priprav na celovito izvajanje novih pravnih podlag za schengenski informacijski sistem (SIS) v skladu s členom 66(4) Uredbe (EU) 2018/1861 in členom 79(4) Uredbe (EU) 2018/1862