RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind stadiul pregătirilor pentru punerea deplină în aplicare a noilor temeiuri juridice ale Sistemului de informații Schengen (SIS), în conformitate cu articolul 66 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2018/1861 și cu articolul 79 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2018/1862