KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā notiek gatavošanās Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) jauno juridisko pamatu pilnīgai īstenošanai saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1861 66. panta 4. punktu un Regulas (ES) 2018/1862 79. panta 4. punktu