KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl esamos padėties rengiantis visapusiškai įgyvendinti naujuosius Šengeno informacinės sistemos (SIS) teisinius pagrindus pagal Reglamento (ES) 2018/1861 66 straipsnio 4 dalį ir Reglamento (ES) 2018/1862 79 straipsnio 4 dalį