ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно актуалното състояние на подготовката за пълното прилагане на новите правни основания за Шенгенската информационна система (ШИС) в съответствие с член 66, параграф 4 от Регламент (EС) 2018/1861 и член 79, параграф 4 от Регламент (EС) 2018/1862