Asia T-669/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2020 – Novomatic v. EUIPO – Brouwerij Haacht (PRIMUS) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin PRIMUS rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiempi EU-sanamerkki PRIMUS – Aiempi Benelux-sanamerkki PRIMUS – Suhteellinen hylkäysperuste – Maineelle aiheutuva vahinko – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 5 kohta)