Skriftlig fråga E-6193/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) till kommissionen. EU-delegationer till internationella fiskerimöten