Mål T-481/09: Talan väckt den 30 november 2009 — ATB Norte mot harmoniseringsbyrån — Bricocenter Italia (maxi BRICOCENTER)