Kohtuasi T-481/09: 30. novembril 2009 esitatud hagi — ATB Norte versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bricocenter Italia (maxi BRICOCENTER)