Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1270 2020 m. rugsėjo 11 d. dėl tam tikrų laikinų apsaugos priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Vokietijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 6326) (Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba) (Tekstas svarbus EEE)