Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9021 – DNB Bank / Orkla / Optimizd) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)