TITJUR Reich Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 20 päivänä helmikuuta 1975. # Firma Adolf Reich v. Hauptzollamt Landau. # Finanzgericht Rheinland-Pfalzin esittämä ennakkoratkaisupyyntö. # Asia 64/74.