Salerno и др./Комисия Решение на Съда (втори състав) от 30 ноември 1978 г. # Enrico M. Salerno, Xavier Authié и Giuseppe Massangioli срещу Комисия на Европейските общности. # Съединени дела 4, 19 и 28/78. TITJUR