Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/604 af 6. april 2016 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Rosée des Pyrénées Catalanes (BGB))$