Komission asetus (ETY) N:o 1048/78 annettu 19 päivänä toukokuuta 1978 maidon markkinointivuoden 1978/1979 alusta asetusten (ETY) N:o 1282/72 ja 1717/72 muuttamisesta