Asia C-570/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court (Irlanti) on esittänyt 26.7.2019 — Irish Ferries Ltd v. National Transport Authority