Mål T-87/19: Tribunalens dom av den 5 oktober 2020 – Broughton mot Eurojust (Personalmål – Tillfälligt anställda – Uppflyttning till en högre löneklass uppskjuten under sex månader – Ogiltigförklaring av omklassificering i högre lönegrad – Förmåga att arbeta på ett tredje språk – Administrativ utredning – Lojalitetsplikt – Opartiskhet – Rätten till försvar – Parternas likställdhet i processen – Motiveringsskyldighet – Artiklarna 11 och 12 i tjänsteföreskrifterna)