Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä syyskuuta 2006 , Euratomin hankintakeskuksen neuvoa-antavan komitean jäsenen nimeämisestä