Věc C-588/16 P: Kasační opravný prostředek podaný společností Generics (UK) Ltd dne 18. listopadu 2016 proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 8. září 2016 ve věci T-469/13, Generics (UK) v. Komise