Decizia De Punere În Aplicare (UE) 2019/1767 a Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexelor I și III la Decizia 2010/472/UE în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în lista țărilor terțe sau a părților acestora care sunt autorizate pentru introducerea în Uniune de material seminal, de ovule și de embrioni de animale din speciile ovină și caprină [notificată cu numărul C(2019) 7635] (Text cu relevanță pentru SEE)