Neuvoston päätös (EU) 2017/434, annettu 13 päivänä helmikuuta 2017, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta