Skriftlig fråga E-7369/10 Reinhard Bütikofer (Verts/ALE) till kommissionen. Råvarusäkerhet