Neuvoston direktiivi 70/509/ETY annettu 27 päivänä lokakuuta 1970 yhteisestä luottovakuutuskirjasta keskipitkän ja pitkän ajan liiketoimille julkisten ostajien kanssa