Kirjalik küsimus E-004790/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) komisjonile. Kohalike omavalitsuste võlad