Komission asetus2019/1783, annettu 1 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanosta pienten, keskikokoisten ja suurten muuntajien osalta 21 päivänä toukokuuta 2014 annetun asetuksen (EU) N:o 548/2014 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)