Publications Office of the EU
EU:n lainsäädäntö

EU Law in Force

EU-oikeus kätevän hakutoiminnon kautta

EUR-Lex

Euroopan unionin virallinen lehti, EU:n lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö, kansalliset täytäntöönpanotoimet ja muuta oikeudellista sisältöä samalla sivustolla

EU-oikeuden lähteitä

Summaries of EU legislation

Easy-to-read summaries of EU legal acts

Official Journal of the EU

All the editions of the Official Journal of the EU

National transposition measures

EU directives transposed into national law