Euroopa Liidu institutsioonide veebiarhiiv

Sisukord

 1. Miks veebisaite arhiveeritakse?
 2. Kes saab arhiive kasutada?
 3. Mida arhiveeritakse?
 4. Kuidas see toimib?
 5. Juhised veebisaidi haldajatele
 6. Mahavõtmise põhimõtted
 7. Õigusalane teave
 8. Lisateave

ELi veebiarhiivi lingid ei ole hetkel stabiilsed.
Üritame leida lahenduse ning palume ebamugavuste pärast vabandust.
Kui otsite arhiveeritud sisu, võtke palun ühendust ELi veebiarhiiviga: op-web-preservation@publications.europa.eu

1. Miks veebisaite arhiveeritakse?

Aina rohkem ELi teavet on kättesaadav ainult veebis. Ometi on veebisisu lühikese elueaga ning ka veebitehnoloogiad arenevad kiiresti. Seega on oht, et teave läheb kaduma, näiteks kui veebisaite oluliselt muudetakse või maha võetakse.

Seetõttu lõime ELi institutsioonidele, ametitele ja organitele (ELi institutsioonid) veebiarhiivi, mis koondab teavet alates 2013. aastast.

Arhiivis on veebisaitide sisu ja kujundus selline, nagu see oli nende loomise hetkel. Tänu sellele on kättesaadav info, mida institutsioonid veebisaitidel jagasid, isegi kui esialgne sait või lehekülg on täielikult või osaliselt kadunud.

2. Kes saab arhiive kasutada?

Arhiiv on veebis avalik ning kättesaadav. Seda saavad kasutada kõik, kellel on internetiühendus.

3. Mida arhiveeritakse?

ELi institutsioonide veebisaite. Enamik neist asub europa.eu domeenis ja alamdomeenides, ning neid arhiveeritakse regulaarselt.

ELi institutsioon võib esitada taotluse arhiveerida veebisait, mis võrgukeskkonnast maha võetakse või mida oluliselt muudetakse. Näiteks võib arhiveerida teatud ürituste jaoks loodud veebilehti.

Hetkel ei arhiveerita:

 • linke välistele veebisaitidele. Kui arhiveeritud veebisaidil leidub linke väilisele veebisaidile, suunatakse teid otse sinna. Näiteks kui leiate lingi ÜRO veebisaidile (https://www.un.org/) Europoli veebisaidi arhiveeritud versioonis, suunatakse teid aktiivsele ÜRO veebisaidile;
 • dünaamilist sisu;
 • sotsiaalvõrgustikke;
 • andmebaase. See tähendab, et otsingumootorid ega otsingupäringutel põhinevad lingid ei tööta.

4. Kuidas see toimib?

Veebisaite arhiveeritakse neli korda aastas, kasutades veebiämblikke. Veebiämblik külastab ja avastab valitud veebisaite hüperlinkide kaudu – nagu inimenegi – ning teeb külastatud lehtedest ja failidest koopiad.

Kasutajad saavad arhiveeritud veebisaidil navigeerida nagu aktiivsel veebisaidil. Veebiämblikuga arhiveerimisel on siiski mõned tehnilised piirangud, mistõttu teatud funktsioonid ei pruugi töötada, sealhulgas:

 • veebisaiti sisseehitatud otsingumootor;
 • sisu, mida näeb ainult pärast sisselogimist;
 • teatud navigatsioonielemendid, nt rippmenüüd, märkeruudud ja mõned kaardid;
 • lühianimatsioonid ja mängud, voogedastus ja integreeritud sotsiaalmeedia;
 • JavaScript;
 • POST-funktsioon.

5. Juhised veebisaidi haldajatele

Kuidas veebisaiti arhiveerimiseks ette valmistatakse?

 1. Oma veebisaidi arhiveeritud versioonide kvaliteedi optimeerimiseks järgige juhiseid talletatavate veebisaitide loomise ja haldamise parimate tavade kohta. See on eriti oluline teie veebisaidi avalehe jaoks, kuna sealt alustab veebiämblik oma tööd;
 2. lisateabe saamiseks tutvuge andmeesitajate juhistega;
 3. eemaldage sisu, mida ei tohiks pikas perspektiivis talletada ega teha kättesaadavaks. Selle põhjuseks võivad olla intellektuaalomandi õigus (nt autoriõigus), konfidentsiaalsus, netiprivaatsus, andmekaitse jne;
 4. kui seda sisu enne arhiveerimist eemaldada ei saa, kasutage veebisorimise ärahoidmiseks robot.txt faile.

6. Mahavõtmise põhimõtted

Mahavõtmine on õigustatud juhul, kui veebiarhiivis peab teatavaid veebilehti avalikkuse eest varjama.

Igaüks võib esitada põhjendatud mahavõtmise taotluse. Palun saatke see järgnevale e-posti aadressile: op-web-preservation@publications.europa.eu.

Mahavõtmist kaalutakse ainult järgnevatel juhtudel:

 • kui veebileht sisaldab järgmist sisu:
  • isikuandmed või tundlik isikuteave, mis on määratletud määruses (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes;
  • autoriõigusega kaitstud materjal, mille kasutamisõigust ei ole omandatud;
  • laimav või siivutu materjal või sõnumid;
 • kui veebilehe sisu võib põhjustada veebisaidi omanikule tõsiseid haldusprobleeme;
 • kui lehekülg valmis heas usus, kuid asjaolud muutusid ja selle mahavõtmist peetakse nüüd asjakohaseks;
 • kui lehekülg valmis vigasena ning vea parandamiseks peetakse vajalikuks selle mahavõtmist.

7. Õigusalane teave

7.1. Autoriõigus

© Euroopa Liit, 2019

Veebisaitide säilitamiseks mõeldud veebiarhiveerimist haldab Väljaannete Talitus. Enamik veebisaitide arhiveeritud sisust, mis on kättesaadavad ELi veebiarhiivis (EUWA), kuulub ELi (või ELi institutsioonide, asutuste ja organite) autoriõiguse alla. EUWAs olevate veebisaitide omandi- ja autoriõiguste eest vastutavad veebisaidi omanikud.

Kui ei ole sätestatud teisiti, võib EUWAst saadud materjale reprodutseerida. Selle üldpõhimõtte suhtes võib kohaldada tingimusi, mis on esitatud konkreetsetes autoriõiguse märgetes. Seda ei kohaldata fotode, videote, muusikateoste või muu materjali suhtes, mis kuuluvad kolmandate isikute (kolmandate riikide) intellektuaalomandi õiguste alla. Sellistel juhtudel tuleb luba taotleda otse autoriõiguste omanikelt. Väljaannete Talitus ei taga, et kogu kolmandatele isikutele kuuluv sisu oleks asjakohaselt märgistatud.

Eelmainitud luba ei hõlma logosid ega kaubamärke.

Küsimused eespool esitatu kohta tuleks saata kirjalikult järgmisel aadressil: OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

7.2. Isikuandmete kaitse põhimõtted

8. Lisateave

Võtke ühendust veebiarhiiviga: op-web-preservation@publications.europa.eu