EU publications: publications for teachers and students about the EU - ELi väljaanded

image students

content

image for Students & Teachers page: Student standing in front of blackboard, which is fully written with formulas

 

Students and teachers header

Õpilased ja õpetajad

Teave stipendiumide, liikuvuse ja vahetusprogrammide kohta õpetajatele ja kõigi tasandite õpilastele. See hõlmab samuti materjali, mida saab kasutada koolides või ülikoolides teadlikkuse tõstmiseks ning Euroopa vaimu tekitamiseks.

Huvitavat materjali leiab ka Euroopa Liidu õpinurgast: https://europa.eu/learning-corner/home_et

Search Parameters Details

Teostatud päringu üksikasjad

Students and teachers