Women and children walking in a disorganised column in a desert landscape

Varjupaiga- ja sisserändeküsimused

Sügav pagulaskriis ja suur rändeliikumine mõjutavad Euroopa Liitu. Need väljaanded hõlmavad selle väljakutsega seonduvaid andmeid, analüüse ja poliitikat.