Refugees in the EU publications - ELi väljaanded

refugee crisis image

content

image for Refugee Crises Page: Women and children walking in a disorganised column in a desert landscape

refugees in the EU descriptive

Varjupaiga- ja sisserändeküsimused

Sügav pagulaskriis ja suur rändeliikumine mõjutavad Euroopa Liitu. Need väljaanded hõlmavad selle väljakutsega seonduvaid andmeid, analüüse ja poliitikat.

refugee crisis widget