Stipendiumid ja rahastamine

Ebatäielik loetelu brošüüridest ja raamatutest annab selgema ülevaate sellest, mida teeb Euroopa Liit konkreetselt oma kodanike heaks ning kuidas saab parandada nende igapäevaelu: ELi rahastamine, stipendiumid, koolitused ja muud projektid. See hõlmab samuti kasulikku teavet valikukriteeriumide ja kontakttalituste kohta.