This page shows the 10 priorities like cogs

Euroopa kümme prioriteeti

Euroopa Liit on vastamisi enneolematult teravate probleemidega, mille hulgas tööpuudus, pidurdunud majanduskasv, majanduslik ebakindlus, investeeringute hiigelpuudujääk, rändesurve, keskkonna- ja julgeolekuprobleemid ning ebastabiilne olukord naaberriikides on vaid mõned peamised. Nende raskustega toime tulemiseks on Jean-Claude Junckeri juhitav Euroopa Komisjon kindlaks määranud kümme olulisimat valdkonda, millele ELi institutsioonid oma töös keskenduvad. Siinsed väljaanded annavad ülevaate sellest, mida EL esmatähtsates poliitikavaldkondades ette võtab, miks ta seda teeb ja millised on selle töö tulemused.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.