Logod - Väljaannete Talitus

Dockbar

Logos and banners title

Väljaannete talituse logod

Väljaannete talituse logosid võivad kolmandad isikud kasutada üksnes juhul, kui:

— selleks taotletakse luba ja see antakse enne mis tahes logo kasutamist;

— ei ole tõenäoline, et logode kasutajat võidakse segi ajada väljaannete talitusega;

— logosid ei kasutata selliste eesmärkide või tegevuste puhul, mis ei ole kooskõlas Euroopa Liidu eesmärkide ja põhimõtetega;

— logosid ei kasutata selleks, et vihjata või viidata logode kasutaja eesmärkide ja tegevuse tahtmatule heakskiitmisele või edendamisele väljaannete talituse poolt.

Selleks et taotleda luba väljaannete talituse logode kasutamiseks, saatke palun e-kiri aadressil: op-info-copyright@publications.europa.eu.

EU law and publications logo

ELi õigus ja väljaanded – logo

 
 

EUR-Lex logos

EUR-Lexi logod

 
 

EU Publications logo

EU Publications logos

EU Publications logo
 
 

Ted logos

TEDi logod

EU Whoiswho logos

EU Whoiswho logod