Euroopa Liidu Väljaannete Talitus

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus (väljaannete talitus; asukohaga Luxembourgis) on institutsioonidevaheline asutus, kelle ülesanne on kirjastada Euroopa Liidu institutsioonide väljaandeid (otsus 2009/496/EÜ, Euratom). Selle peamine tegevus hõlmab õigusalaste ja üldväljaannete kirjastamist ning levitamist mitmel erineval paberkandjal ja elektroonilisel kujul samuti mitmete selliste veebisaitide haldamist, mis pakuvad ELi kodanikele valitsustele ning ettevõtjatele digitaalset juurdepääsu ELi ametlikule teabele ja andmetele (sh EUR-Lex, Euroopa Liidu avatud andmete portaal, ELi väljaanded, TED (Tenders Electronic Daily), CORDIS) ning aitavad tagada ELi institutsioonides ja asutustes toodetava sisu pikaajalise säilimise.