Läbipaistvus - Väljaannete Talitus

Dockbar

Who we are - Job opportunities

Läbipaistvus

Peadirektorid avaldavad komisjoni läbipaistvuspoliitika raames teavet organisatsioonide või füüsilisest isikust ettevõtjatega toimuvate kohtumiste kohta.

Teave koosolekutel peadirektor Rudolf STROHMEIER