Kas ma võin käesoleval veebisaidil leiduvat teavet taaskasutada?

Euroopa Komisjoni üldise taaskasutamispoliitikaga nähakse ette, et kodanikud ja äriühingud võivad taaskasutada komisjoni materjale tasuta, isegi ärilisel eesmärgil, ilma et selleks oleks vaja taotleda luba. Dokumente võib paljundada, kohandada, tõlkida jne.

Siiski võidakse kohaldada teatavaid tingimusi, milleks võib näiteks olla kohustus märkida ära allikas või kohustus mitte moonutada algset tähendust, samuti kinnitus, et komisjon ei vastuta taaskasutamisest tulenevate võimalike tagajärgede eest.

Üldise taaskasutamispoliitika puhul kehtivad ka teatavad erandid (nt logode, tarkvara jms osas). Juhime tähelepanu sellele, et komisjonil ei ole kõigi portaalis kättesaadavate materjalide autoriõigusi. Seepärast on oluline kontrollida nende väljaannete või andmete autoriõiguse märget, mida kavatsete kasutada.

Teatavatel juhtudel kuulub fotode, muusika jne autoriõigus nende avaldamise korral väljaandes kolmandale isikule. Selliseid elemente ilma eriloata kasutada ei tohi.

ELi õigusakte käsitatakse avalikena. Nende suhtes autoriõigust ei kohaldata ning neid võib kasutada piiranguteta, kuid üksnes tingimusel, et ära märgitakse allikas (samalaadsed tingimused kehtivad andmebaasi TED (Tenders Electronic Daily) puhul). Taaskasutamispoliitikat on kirjeldatud komisjoni otsuses 2011/833/EL komisjoni dokumentide taaskasutamise kohta. Eesmärk on toetada uut majandustegevust, edendada ELiga seotud teabe laiemat kasutamist ning levitamist, suurendada ELi institutsioonide avatust ja läbipaistvust ning vältida tarbetut halduskoormust kasutajatele. Taaskasutamine aitab luua uusi töökohti ning on üldiselt Euroopa majandusele kasulik. Näiteks võidakse avatud andmete ja taaskasutatavate väljaannete baasil luua innovaatilisi sidusteenuseids.

Täiendava teabe saamiseks ELi materjalide taaskasutamise kohta lugege Autoriõiguse märget.