Korralduskomitee

Talitust juhib direktor vastavalt korralduskomitee kehtestatud strateegilistele suunistele (Décision 2009/496/CE, Euratom).

Parlament

Omanik Klaus WELLE / Giancarlo VILELLA
Asendusliige Walter Petrucci / Virpi Koykka / Andrea Bartolini
 

Nõukogu

Omanik Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
Asendusliige Reijo Kemppinen / Paul Reiderman / Inga Rosinska / Sally Bliss
 

Komisjon

Omanik Pascal LEARDINI
Asendusliige Aleksandra Kulas
 

Kohus

(Korralduskomitee eesistumine: Kohus)
Omanik Alfredo CALOT ESCOBAR
Asendusliige Marc Schauss
 

Kontrollikoda

Omanik Eduardo RUIZ GARCÍA
Asendusliige Christine Stark / Bettina Milewski
 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Omanik Gianluca BRUNETTI
Asendusliige Eléonora Di Nicolantonio
 

Regioonide Komitee

Omanik Petr BLIZKOVSKY
Asendusliige Pedro CERVILLA / Ian Barber / Achim Ladwig
 

Euroopa Keskpank (vaatleja)

Omanik Valérie SAINTOT
Asendusliige Charles Hagon / Eglantine Devaux / Anna Heckler