Töövõimalused

Text: Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) on keskne kontaktpunkt kõigile, kes on huvitatud töötamisest ELi institutsioonides ja asutustes. EPSO korraldab avalikke konkursse, et valida personali nii alalistele kui ka ajutistele ametikohtadele. Lisaks alalistele ametnikele võtavad ELi institutsioonid tööle lepingulisi ja ajutisi töötajaid, pakuvad praktikavõimalusi ning koostavad eri valdkondade ekspertide andmebaase. EPSO veebisaidil selgitatakse valikumenetlust ning antakse nõu avalikeks konkurssideks valmistumiseks.